Liiketoimintamallien kehittäminen

Uutta kasvua paremmalla liiketoimintamallilla

Konsultoinnin tarkoituksena on selvittää yrityksen liiketoimintamallin nykytila, rakentaa ymmärrys liiketoiminnan ja asiakastarpeiden muutoksista ja kehittää niiden perusteella radikaaleja uusia liiketoimintamalliskenaarioita, pitkän tähtäimen strategia niiden toteuttamiseksi ja operatiivinen roadmap strategian toimeenpanemiseksi.

UUDEN LIIKETOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN ON MONIVAIHEINEN PROSESSI

1. Nykyisen liiketoimintamallin määrittely 
2. Liiketoimintamallin muutoskyvykkyyden evaluointi
3. Sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutosten tunnistaminen
4. Liiketoimintamallin muutosstrategian suunnittelu
5. Liiketoimintamalliskenaarioiden rakentaminen
6.  Operatiivisen roadmapin laatiminen 12-36 kuukaudelle
7. Taloudelliset laskelmat valituille liiketoimintamalliskenaarioille

Tavoitteena löytää uusia radikaaleja ratkaisuja asiakkaiden ainutlaatuisiin haasteisiin.

Liiketoimintamallin kehittäminen toteutetaan yhdistelmänä osallistavia työpajoja ja digitaalisten työkalujen avulla toteutettavia itsenäisiä tehtäviä. Prosessin tuloksena yrityksen oma kyvykkyys kehittää jatkuvasti omaa liiketoimintamalliaan paranee merkittävästi ja yritys saa konkreettisen ja mitattavissa olevan toimintasuunnitelman liiketoiminnan kehittämisen tueksi.