markkinaselvitykset

Markkinaselvitykset

Miten voimme auttaa?

Markkinaselvitysten kohteena voivat olla alan kilpailijat, potentiaaliset toimittajat tai uudet kohdemarkkina-alueet. Analyysin laajuus vaihtelee asiakastarpeen mukaan, muun muassa perinteisistä taloustiedoista liiketoimintamalliin ja asiakassegmentteihin.

ANALYYSI VOI KOOSTUA MUUN MUASSA SEURAAVISTA ASIOISTA


1. Analysoitavan yrityksen liiketoimintamalli, kilpailuetu, hinnoittelu, ansaintalogiikka, markkinointi, asiakassegmentit, taloustiedot ja muut yleisesti saatavilla oleva informaatio.
2. Toimittajan tarjoama palvelu tai tuote, tuotantokapasiteetti, sekä toimitusvarmuus. Erilaisten riskien arviointi, muun muassa luotettavuus, talous ja vastuullisuus.
3. Kohdemarkkina-alueen asiakkaat, kysyntä, ja potentiaali. Merkittävimpien kilpailijoiden tunnistaminen. Maantieteellisen ja poliittisen riskin arviointi. Kansainvälistymisstrategian kehittäminen.

Tavoitteena kattava analyysi ja markkinaymmärryksen kasvattaminen.

Selvitys sisältää suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi markkinoilletulosta tai kilpailustrategiasta.