Markkinaselvitykset

Markkinaselvitykset

Slide

Laajeneeko liiketoimintasi uusille markkinoille? Löydä alan uudet trendit ja markkinatiedot älykkäällä analyysilla.

Miten voimme auttaa?

Markkinaselvitysten kohteena voivat olla alan kilpailijat, potentiaaliset toimittajat tai uudet kohdemarkkina-alueet. Analyysin laajuus vaihtelee asiakastarpeen mukaan, muun muassa perinteisistä taloustiedoista aina kilpailuetuun ja asiakassegmentteihin.

Konsultoinnin sisältö voi koostua muun muassa seuraavista asioista

  • Analysoitavan yrityksen liiketoimintamalli, kilpailuetu, hinnoittelu, markkinointi, asiakassegmentit, taloustiedot ja muut yleisesti saatavilla oleva informaatio.
  • Toimittajan tarjoama palvelu tai tuote, tuotantokapasiteetti, sekä toimitusvarmuus. Erilaisten riskien arviointi, muun muassa luotettavuus, talous ja vastuullisuus.
  • Kohdemarkkina-alueen asiakkaat, kysyntä, ja potentiaali. Suurimpien toimijoiden ja merkittävimpien kilpailijoiden tunnistaminen. Maantieteellisen ja poliittisen riskin arviointi. Kansainvälistymisstrategian kehittäminen.

Muodostetaan tiedonhaun perusteella arviointi-matriisi, jossa verrataan kilpailijoita toisiinsa. Selvitys sisältää suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi markkinoilletulosta tai kilpailustrategiasta.