prosessien-digitalisointi

Prosessien digitalisointi

Miten voimme auttaa?

Konsultoinnin tavoitteena on arvioida ja mallintaa yrityksen olemassa olevat prosessit ja rakentaa kehityssuunnitelma niiden digitalisoimiseksi.

PROJEKTIN VAIHEET


1. Prosessien mallintaminen ja auki piirtäminen
2. Kehitystarpeiden määrittäminen ja priorisointi asiakasarvon näkökulmasta
3. Soveltuvien digitaalisten palveluiden evaluointi ja kilpailutus
4. Digitaalisten palveluiden käyttöönottosuunnitelman laatiminen

Tavoitteena tehostaa liiketoimintaa järjestelmällisellä digitalisoinnilla.

Konsultoinnin lopputuloksena yrityksellä on suunnitelma ja mitattavat tavoitteet liiketoiminnan tehostamiseksi digitaalisten prosessien avulla. Lue lisää digitalisointihankkeen toteutuksesta täältä.