riskien arviointi ja auditointi

Riskienhallinnan kehittäminen

Miten voimme auttaa?

Konsultoinnin tavoitteena on arvioida asiakkaan riskienhallinnan nykytilanne, sekä löytää mahdolliset kehityskohdat. Arvioinnin kohteena voivat olla esimerkiksi riskien kontrolli- ja vastatoimenpiteet, asiakasdatan käsittely, pääsyoikeudet ja salasanakäytännöt, siirrettävien tietovälineiden käsittely, sekä henkilöstöhallinto.

KONSULTOINNIN TOTEUTUS VAIHEITTAIN


1. Riskienhallinnan käytäntöjen luominen ja sovittaminen yrityksen tarpeisiin.
2. Liiketoiminnallisten ja tietoturvallisuuteen liittyvien riskien identifiointi ja arviointi.
3. Tehdään tunnistetuista uhista skenaario-analyysit perustuen niiden todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen.
4. Varmistetaan kehityssuunitelman implementointi ja ratkaisujen toimivuus.

Tavoitteena sovittaa riskienhallinta yrityksen tarpeisiin.