Palvelut

Tapa toimia

Konsulttiemme ammattitaidon takaa laaja akateeminen osaamispohja ja käytännön työkokemus eri toimialojen yritysten toimeksiannoista. Me hyödynnämme yritysmaailman ja tutkimuksen parhaita toimintatapoja parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Me luomme mitattavaa ja merkityksellistä lisäarvoa, sekä tavoittelemme aitoa vaikuttavuutta.

Kaikki palvelumme ovat räätälöitävissä eri kokoluokkiin ja liiketoiminnan tilanteisiin.

Business Finland T&K
Temporahoitus
Innovaatioseteli
NIY-rahoitus
ELY-hankkeet
Sijoittajapresentaatiot

RAHOITUSSUUNNITTELU

Uusi kehityshanke mielessä, mutta rahoitus vielä työn alla?

Tavoitteena rahoituskelpoinen projekti, joka tukee yrityksen tuotekehitystä.

Lue lisää
LIIKETOIMINTAMALLIT

Selvitetään yhdessä liiketoiminnan suunta.

Tavoitteena kannattavampi liiketoiminta, joka kestää muuttuvan ympäristön.

Lue lisää

Business design
Arvolupaus
Konseptointi
Muutostilanteet
Kasvustrategia
Kilpailuetu

Digitaaliset ratkaisut
Sisäiset prosessit
Mallinnus ja priorisointi
Toiminnan ohjaus
Palveluntarjoajien kilpailutus
Käyttöönottosuunnitelma

DIGITALISOINTI

Realisoidaan tehokkuushyödyt.

Tavoitteena tehostaa yrityksen toimintaa järjestelmällisellä digitalisoinnilla.

Lue lisää
MARKKINASELVITYKSET

Löydä alan uudet trendit älykkäällä analyysilla.

Tavoitteena kattava analyysi ja markkinaymmärryksen kasvattaminen.

Lue lisää

Kilpailija-analyysi
Toimiala-analyysi
Toimittaja-analyysi
Asiakastutkimukset
Trendit ja muutostilanteet
Kansainvälistyminen

Viestintästrategia
Vastuullisuusraportti
Vastuullinen brändi ja prosessi
Toimitusketjun arviointi
Ympäristövastuu
Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Räätälöityjä ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tavoitteena rakentaa vastuullisuus osaksi asiakkaan brändiä, viestintää ja liiketoiminnan prosesseja. Tee pysyvä vaikutus asiakkaisiin.

Lue lisää
RISKIENHALLINTA

Yhdistä riskienhallinta yrityksesi strategiaan.

Kartoita liiketoimintaan kohdistuvat riskit. Tavoitteena riskienhallinnan käytäntöjen luominen ja sovittaminen yrityksen tarpeisiin.

Lue lisää

Sisäinen auditointi
Käytännöt ja toimintatavat
Riskien identifiointi ja arviointi
Tietoturvallisuus ja henkilöstöhallinto
Riskien seuranta
Kehitysssuunnitelma